http://www.limesplus.rs/ hesperia facebook
DOGAĐAJI
EDUKACIJA
BIBLIOTEKA
E-KNJIŽARA
KONTAKT
O NAMA

Odabrano izdanje - Časopis LIMESplus STRANCI U BEOGRADU
<strong>Časopis LIMESplus STRANCI U BEOGRADU</strong>
*Kataloška cena: 660.00 din.
Internet cena: 540.00 din. + PDV (10%)
Dodati u korpu:
Časopis LIMESplus
STRANCI U BEOGRADU
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 216 strana
Povez: broširan

… Biti stranac u gradu koji sebe smatra važnim nije samo segment neke neodređene egzistencijalističke fenomenologije. Dok smo se pripremali za iskustva svih naših sagovornika, jedno od pitanja koje se nametalo bilo je, ko zapravo nije stranac u Beogradu navedene epohe, ili, svejedno, ko se ne oseća strancem, u smislu identiteta ili otuđenja, u Beogradu tekućih dana, ili nekome drugom sličnom ljudskom staništu. Ili, u kome trenutku stranci to više nisu? Kad stranci postaju većina, a domaći se povlače ili beže? U kojoj meri je Beograd dalek svome balkanskom i panonskom zaleđu? Sve ovakve ili slične nedoumice upućivale su, konačno, da pre svega tragamo za činjenicama, i često se, nažalost, odričemo preterano smelih tumačenja.

Beograd je utočište imigranata, i jedan od poslednjih izdisaja evropske kulture na onome pradavnom, možda i ukletom Limesu koji deli civilizaciju od varvarstva. Globalni razvoj ne uspeva da izbriše takve utiske. U sudarima svetova, Beograd je ponekad bio njihova obostrana žrtva. To povremeno brisanje prošlosti, koja je, umesto da se pamtila u čuvanim spisima, ili arhitekturi, propadala u mitu i predanju, činilo je da svaki nov početak u istoriji grada pripada strancima i njihovim mahom stihijskim naporima da pokrenu život i institucije, i održe ih najma­nje u nekoliko narednih pokolenja. Tako je nastao i moderni Beograd, iz ruševina provincijskog germanskog baroka i jednako provincijske orijentalne mahale, da bi izvesna imperijalna svojstva, prihvatajući nove strance, razvio u svojstvu jugoslovenske metropole…

Nikola Samardžić

SADRŽAJ:

Uvodnik

Nikola Samardžić: Stranci u Beogradu

Deo I – Pogled bez predrasuda
Slobodan G. Marković: Od grada s druge strane granice zapadne civilizacije ka gradu unutar granica Evrope (XVIII–XIX vek)
Aleksandar Rastović: Britanska percepcija Beograda: MODERNIZACIJA U XIX VEKU
Nikola Samardžić, Vladimir Abramović: Švajcarac u Beogradu: NIKOLA DOKSAT DE MOREZ
Rodoljub Vasiljević: Ali-Riza Paša: Poslednji turski komandant beogradske tvrđave
Vladimir Abramović: Herman Vendel i Beograd: Pogled      bez predrasuda

Deo II – S druge strane limesa
Marija Kocić: Diplomate u ranomodernom Beogradu: DOLAZAK NOVIH STRANACA
Haris Dajč, Maja Vasiljević: Status Jevreja u osmanskom i habzburškom Beogradu (XVII−XVIII vek): STRANCI, MANJINE ili saradnici?
Jelena Todorović: Isusovci u Beogradu: 1580–1632. godine: U MISIJI VERSKOG OBRAZOVANJA
Svetlana Ristović: Rudolf Arčibald Rajs u Beogradu:REFORMATOR SRPSKE POLICIJE

Deo III – Novi kulturni obrasci
Mirjana Roter Blagojević: Jan Nevole: PRVI MODERNI ARHITEKTA U BEOGRADU
Dejan M. Radulović, Sofija Radulović: Jovan Gavrilović: DOPRINOS DRŽAVNO-PRAVNOM I EKONOMSKOM RAZVOJU SRBIJE
Ivana Vesić: Davorin Jenko, „naš stranac”u kulturnom životu Beograda (1865–1914): KONTRADIKTORNOSTI ETNIČKOG KONCEPTA NACIONALNOG IDENTITETA
Milica Cicmil: Katarina Ivanović u Beogradu: NACIONALNA HEROINA ILI STRANKINJA?

LIMESplus – Stranci u Beogradu - Rezimei


Edicija - Ostala izdanja
<strong>Zlato i bakar istočne Srbije</strong>
Dušan Jovanović
Zlato i bakar istočne Srbije
Oblast: Istorija
Edicija: Ostala izdanja
Format: 130x210 mm
Obim: 284 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7956-123-7

<strong>POŽAREVAČKI MIR 1718. na kartama, gravirama i medaljama</strong>
Ana Milošević
POŽAREVAČKI MIR 1718. na kartama, gravirama i medaljama
Oblast: Istorija
Edicija: Ostala izdanja
Format: 130x210 mm
Obim: 126 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7956-126-8
<strong>INTELIGENTNI INVESTITOR</strong>
Bendžamin Grejem
INTELIGENTNI INVESTITOR
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Recenzija: Voren Bafet
Urednik: Vjeran Andrašić
Format: 170x240 mm
Obim: 526 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 9789531575249

<strong>60 OPŠTIH GREŠAKA I PROPUSTA U PRODAJI</strong>
Milorad Marić
60 OPŠTIH GREŠAKA I PROPUSTA U PRODAJI
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Recenzija: Branko Brailo
Format: 130x205 mm
Obim: 170 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-906443-2-2
<strong>OPŠTI I BEZBEDNOSNI MENADŽMENT </strong>
Momčilo Talijan
Miroslav M. Talijan
OPŠTI I BEZBEDNOSNI MENADŽMENT

Recenzenti:
Mićo Bošković, Milan Daničić, Goran Amidžić
Format: 165x235 mm
Obim: 408 strana
Povez: broširan
ISBN 978-99938-43-35-1

<strong>DRAKER  IZ DANA U DAN </strong>
Piter Draker
DRAKER 
IZ DANA U DAN
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Izdavač: Adižes

Format: 170x245mm
Obim: 430 strana
Povez: Tvrdi, pun kolor


<div><strong>MOJ POGLED NA MENADŽMENT </strong></div>
Piter Draker
MOJ POGLED NA MENADŽMENT

Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 315 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 86-7668-032-9

<strong>DIVIDENDA ZNANJA</strong> <div><strong> </strong></div>
R.Tisen
D.Andriesen
F.L.Depre
DIVIDENDA ZNANJA

Oblast: Ekonomija
Edicija:
Ostala izdanja
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 320 strana
Povez: tvrdi, pun kolor

<strong>UMEĆE STICANJA PROFITA</strong>
Adrian Slivocki
UMEĆE STICANJA PROFITA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Nada Tešić
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 277 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 86-7668-036-1
<strong>FINANSIJSKA INTELIGENCIJA</strong>
Karmen Berman, Džo Najt
FINANSIJSKA INTELIGENCIJA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Tatjana Arsić
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 245 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-086-3

<strong>KAKO KREIRATI, OVLADATI I DOMINIRATI TRŽIŠTEM</strong>
Filip Kotler
KAKO KREIRATI, OVLADATI I DOMINIRATI TRŽIŠTEM

Oblast:
Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 270 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-054-2

<strong>B2B MENADŽMENT</strong>
Filip Kotler, Valdemar Ferč
B2B MENADŽMENT
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes
Format: 170x240 mm
Obim: 356 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-064-1

<strong>PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU</strong>
Abraham Maslov
PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 344 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-007-8
<strong>STRATEGIJA PLAVOG OKEANA</strong>
V. Čen Kim, Rene Mobornj
STRATEGIJA PLAVOG OKEANA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Slađana Madžgalj Žakula
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač:
Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 234 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-062-7
<strong>NJIHOVO VREME - Najveći lideri biznisa 20. veka</strong>
Entoni J. Mejo, Natan Noria
NJIHOVO VREME - Najveći lideri biznisa 20. veka

Oblast:
Ekonomija

Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Vladimir Karakašević
Urednik:
Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x245 mm
Obim: 496 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 86-7668-045-0
<strong>UPRAVLJANJE PROMENAMA</strong>
Isak Adižes
UPRAVLJANJE PROMENAMA
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Recenzija: Stjepan Han, Nebojša Carić
Prevod: Aleksandra Todorović, Olga Moskovljević
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 262 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-074-0
<strong>PETA DISCIPLINA</strong>
Piter Sengi
PETA DISCIPLINA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Slobodan Dimić

Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 388 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-060-3

<strong>STILOVI DOBROG I LOŠEG UPRAVLJANJA</strong>
Isak Adižes
STILOVI DOBROG I LOŠEG UPRAVLJANJA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 223 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-082-5

<strong>UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSIMA PREDUZEĆA</strong>
Isak Adižes
UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSIMA PREDUZEĆA

Oblast:
Menadžment i marketing

Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 424 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-088-7
<strong>VEŠTINA POBEĐIVANJA</strong>
Džek Velč
VEŠTINA POBEĐIVANJA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Format: 170x240 mm
Obim: 341 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-051-1

<strong>EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U LIDERSTVU</strong>
Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U LIDERSTVU

Oblast:
Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Mira Gligorijević, Vera Gligorijević
Urednik:
Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 328 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-073-3

<strong>PROFITBREND</strong>
Nik Vreden
PROFITBREND
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Nora Graši
Urednik: Zorana Malivuk
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 304 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-085-6

<strong>PET NEDOSTATAKA U RADU TIMA</strong>
Patrik Lensioni
PET NEDOSTATAKA U RADU TIMA
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Nebojša Pajić
Urednik: Boris Vukić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 188 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-081-8
<strong>PROCENA I UNAPREĐENJE RADNOG UČINKA</strong>
Dik Grout
PROCENA I UNAPREĐENJE RADNOG UČINKA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz

Urednik:
Boris Vukić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 336 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-079-5
<strong>12 ELEMENATA SJAJNOG UPRAVLJANJA</strong> <div><strong> </strong></div>
Rod Vagner, Džejms K. Harter
12 ELEMENATA SJAJNOG UPRAVLJANJA

Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Nebojša Pajić
Urednik:
Boris Vukić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 297 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-076-4

<strong>IDEALAN MENADŽER</strong> <div><strong> </strong></div>
Isak Adižes
IDEALAN MENADŽER

Oblast: Menadžment i marketing
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Izdavač: Adižes


Format: 140x226 mm
Obim: 207 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-069-0

<strong>TEŽNJA KA TOP FORMI </strong>
Isak Adižes
TEŽNJA KA TOP FORMI
Oblast: Menadžment
Edicija: Ostala izdanja
Recenzija: Prof. dr Vlastimir Matejić, Prof. dr Stevan Vasiljev
Prevod: Branislava Vukić
Urednik:
Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes


Format: 140x226 mm
Obim: 256 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-059-7
<strong>KAKO UPRAVLJATI U VREME KRIZE</strong>
Isak Adižes
KAKO UPRAVLJATI U VREME KRIZE
Oblast: Psihologija
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić
Urednik:
Boris Vukić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 85 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-084-9

<strong>BRZINA POVERENJA</strong>
Stiven M. R. Kavi
BRZINA POVERENJA
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik: Zorana Malivuk
Izdavač: Adižes


Format: 140x226 mm
Obim: 400 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-087-0

<strong>ŠARGAREPE</strong> <div> <div><strong>Knjiga o motivaciji, bonusima i nagradama</strong></div> </div>
Bu Jeghult
ŠARGAREPE
Knjiga o motivaciji, bonusima i nagradama

Oblast:
Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Prevod:
Ana Peruničić

Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 314 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-063-4
<strong>LATERALNI MARKETING</strong>
Filip Kotler, Fernando Trias de Bes
LATERALNI MARKETING
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Prevod: Slađana Madžgalj-Žakula
Urednik: Boris Vukić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 196 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-070-2
<strong>MARKETING EKSPERT</strong>
Džek Traut
MARKETING EKSPERT
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Daniel Tavčioski, Damir Duraki

Urednik:
Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes


Format: 140x226 mm
Obim: 116 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-067-2
<strong>KURS RAZMIŠLJANJA</strong>
Edvard de Bono
KURS RAZMIŠLJANJA
Oblast: Psihologija
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 232 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-075-7
<strong>BUDUĆNOST MENADŽMENTA</strong>
Gari Hamel
BUDUĆNOST MENADŽMENTA
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz

Urednik:
Zoran Malivuk
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 286 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-089-4

<strong>DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU</strong>
Filip Kotler
DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz

Urednik:
Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 124 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-058-0
<strong>USPEŠNA TRGOVINA</strong>
Zvonimir Pavlek
USPEŠNA TRGOVINA
Oblast: Ekonomija
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Mirela Radosavljević
Urednik:
Zorica Stabović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 257 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-072-6
<strong>RAZVOJ PORODIČNIH KOMPANIJA</strong>
Džon Vord
RAZVOJ PORODIČNIH KOMPANIJA
Oblast: Ekonomija
Edicija:
Ostala izdanja

Prevod: Branislava Vukić, Marijana Ćurguz
Urednik:
Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 238 strana
Povez: broširan
ISBN 86-7668-041-8
<strong>MENADŽMENT ZA KULTURU</strong> <div><strong> </strong></div>
Isak Adižes
MENADŽMENT ZA KULTURU

Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Recenzija: Stjepan Han, Vlastimir Matejić
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 156 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-066-5
<strong>ADIŽESOV BUKVAR ZA PREDUZETNIKE</strong> <div><strong> </strong></div>
Elzpet Mekheti, Rudi Sevidž
ADIŽESOV BUKVAR ZA PREDUZETNIKE

Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 140x226 mm
Obim: 155 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-071-9
<strong>TRAGOVI MARKETINGA</strong> <div><strong><strong>Priredila: Zorica Stablović Bulajić</strong> </strong></div> <div><strong><strong> </strong></strong></div>
TRAGOVI MARKETINGA
Priredila: Zorica Stablović Bulajić

OblastMenadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Priredila: Zorica Stablović Bulajić
Recenzent: Dr. Slavica Nikolić
Izdavač: Adižes

Format: 142x202 mm
Obim: 296 strana
Povez: broširan
ISBN 86-7668-040-X
<strong>KORENI MENADŽMENTA</strong> <div><strong><strong>Priredila: Zorica Stablović Bulajić</strong> </strong></div> <div><strong><strong> </strong></strong></div>
KORENI MENADŽMENTA
Priredila: Zorica Stablović Bulajić

Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Boris Vukić
Izdavač: Adižes

Format: 142x202 mm
Obim: 210 strana
Povez: broširan
ISBN 86-7668-010-8
<strong>120 ZLATNIH PRAVILA ZA TRGOVINU</strong> <div><strong> </strong></div>
Cerbeer de Medelsheim
120 ZLATNIH PRAVILA ZA TRGOVINU

Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 142x202 mm
Obim: 115 strana
Povez: broširan
ISBN 86-7668-018-3
<strong>OPŠTI I INDUSTRIJSKI MENADŽMENT</strong>
Anri Fajol
OPŠTI I INDUSTRIJSKI MENADŽMENT
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Recenzija: Branko Matić
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Format: 142x202 mm
Obim: 184 strana
Povez: broširan
ISBN 86-7668-039-6
<strong>ZLOUPOTREBE U KNJIGOVODSTVU</strong> <div><strong> </strong></div>
Dr. Ernest G. Jenni
ZLOUPOTREBE U KNJIGOVODSTVU

Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 142x202 mm
Obim: 150 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7668-053-5
<strong>MENADŽMENT OD A DO Z</strong>
Tim Hindl
MENADŽMENT OD A DO Z
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Format: 150x213 mm
Obim: 310 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 86-7668-046-9
<strong>HR MENADŽMENT OD A DO Z</strong>
Darko Iveković
HR MENADŽMENT OD A DO Z
Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Format: 150x213 mm
Obim: 287 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 86-7668-044-2
<strong>PUBLIC RELATIONS OD A DO Z</strong> <div><strong> </strong></div>
Anthony Davis
PUBLIC RELATIONS OD A DO Z

Oblast: Komunikacija
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 150x213 mm
Obim: 352 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-068-9
<strong>DIREKTOR OD A DO Z</strong> <div><strong> </strong></div>
Bob Triker
DIREKTOR OD A DO Z

Oblast: Ekonomija
Edicija: Ostala izdanja
Urednik: Zorica Stablović Bulajić
Izdavač: Adižes

Format: 150x213 mm
Obim: 272 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 978-86-7668-057-3

Broj poseta: 18166192
© 2009 Hesperiaedu / design by Hesperiaedu
Izdavaci    Vrtovi vizije    Bussiness Excellence Show