http://www.limesplus.rs/ hesperia facebook
DOGAĐAJI
EDUKACIJA
BIBLIOTEKA
E-KNJIŽARA
KONTAKT
O NAMA

Odabrano izdanje - Časopis LIMESplus STRANCI U BEOGRADU
<strong>Časopis LIMESplus STRANCI U BEOGRADU</strong>
*Kataloška cena: 660.00 din.
Internet cena: 540.00 din. + PDV (10%)
Dodati u korpu:
Časopis LIMESplus
STRANCI U BEOGRADU
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 216 strana
Povez: broširan

… Biti stranac u gradu koji sebe smatra važnim nije samo segment neke neodređene egzistencijalističke fenomenologije. Dok smo se pripremali za iskustva svih naših sagovornika, jedno od pitanja koje se nametalo bilo je, ko zapravo nije stranac u Beogradu navedene epohe, ili, svejedno, ko se ne oseća strancem, u smislu identiteta ili otuđenja, u Beogradu tekućih dana, ili nekome drugom sličnom ljudskom staništu. Ili, u kome trenutku stranci to više nisu? Kad stranci postaju većina, a domaći se povlače ili beže? U kojoj meri je Beograd dalek svome balkanskom i panonskom zaleđu? Sve ovakve ili slične nedoumice upućivale su, konačno, da pre svega tragamo za činjenicama, i često se, nažalost, odričemo preterano smelih tumačenja.

Beograd je utočište imigranata, i jedan od poslednjih izdisaja evropske kulture na onome pradavnom, možda i ukletom Limesu koji deli civilizaciju od varvarstva. Globalni razvoj ne uspeva da izbriše takve utiske. U sudarima svetova, Beograd je ponekad bio njihova obostrana žrtva. To povremeno brisanje prošlosti, koja je, umesto da se pamtila u čuvanim spisima, ili arhitekturi, propadala u mitu i predanju, činilo je da svaki nov početak u istoriji grada pripada strancima i njihovim mahom stihijskim naporima da pokrenu život i institucije, i održe ih najma­nje u nekoliko narednih pokolenja. Tako je nastao i moderni Beograd, iz ruševina provincijskog germanskog baroka i jednako provincijske orijentalne mahale, da bi izvesna imperijalna svojstva, prihvatajući nove strance, razvio u svojstvu jugoslovenske metropole…

Nikola Samardžić

SADRŽAJ:

Uvodnik

Nikola Samardžić: Stranci u Beogradu

Deo I – Pogled bez predrasuda
Slobodan G. Marković: Od grada s druge strane granice zapadne civilizacije ka gradu unutar granica Evrope (XVIII–XIX vek)
Aleksandar Rastović: Britanska percepcija Beograda: MODERNIZACIJA U XIX VEKU
Nikola Samardžić, Vladimir Abramović: Švajcarac u Beogradu: NIKOLA DOKSAT DE MOREZ
Rodoljub Vasiljević: Ali-Riza Paša: Poslednji turski komandant beogradske tvrđave
Vladimir Abramović: Herman Vendel i Beograd: Pogled      bez predrasuda

Deo II – S druge strane limesa
Marija Kocić: Diplomate u ranomodernom Beogradu: DOLAZAK NOVIH STRANACA
Haris Dajč, Maja Vasiljević: Status Jevreja u osmanskom i habzburškom Beogradu (XVII−XVIII vek): STRANCI, MANJINE ili saradnici?
Jelena Todorović: Isusovci u Beogradu: 1580–1632. godine: U MISIJI VERSKOG OBRAZOVANJA
Svetlana Ristović: Rudolf Arčibald Rajs u Beogradu:REFORMATOR SRPSKE POLICIJE

Deo III – Novi kulturni obrasci
Mirjana Roter Blagojević: Jan Nevole: PRVI MODERNI ARHITEKTA U BEOGRADU
Dejan M. Radulović, Sofija Radulović: Jovan Gavrilović: DOPRINOS DRŽAVNO-PRAVNOM I EKONOMSKOM RAZVOJU SRBIJE
Ivana Vesić: Davorin Jenko, „naš stranac”u kulturnom životu Beograda (1865–1914): KONTRADIKTORNOSTI ETNIČKOG KONCEPTA NACIONALNOG IDENTITETA
Milica Cicmil: Katarina Ivanović u Beogradu: NACIONALNA HEROINA ILI STRANKINJA?

LIMESplus – Stranci u Beogradu - Rezimei


Edicija - Časopis LIMESplus
<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>GOVERING THE COMMONS AND COOPERATIVES: CONTEMPORARY ISSUES</strong></div>
Časopis LIMESplus
GOVERING THE COMMONS AND COOPERATIVES: CONTEMPORARY ISSUES
Oblast: Ekonomija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 126 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>MAKING AND REMAKING OF BYZANTIUM</strong></div>
Časopis LIMESplus
MAKING AND REMAKING OF BYZANTIUM
Oblast: Istorija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 140 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>FINANCE AND FINANCIAL (IN)STABILITY IN DEVELOPING AND EMERGING MARKETS</strong></div>
Časopis LIMESplus
FINANCE AND FINANCIAL (IN)STABILITY IN DEVELOPING AND EMERGING MARKETS
Oblast: Ekonomija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Ognjen Radonjić i Ivan Vujačić
Format: 165x235 mm
Obim: 108 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <strong>HLADNI RAT</strong>
Časopis LIMESplus
HLADNI RAT
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 100 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>BICENTENNIAL OF THE CONGRESS OF VIENNA 1815: LEGITIMACY ON THE PERIPHERY</strong> <div></div> </div>
Časopis LIMESplus
BICENTENNIAL OF THE CONGRESS OF VIENNA 1815: LEGITIMACY ON THE PERIPHERY
Oblast: Istorija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 104 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>HOLOCAUST AND RESTITUTION</strong></div>
Časopis LIMESplus
HOLOCAUST AND RESTITUTION
Oblast: Istorija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 144 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>THE CHALLENGES OF ECONOMIC POLICY AND BANKING STABILITY IN DEVELOPING COUNTRIES</strong></div>
Časopis LIMESplus
THE CHALLENGES OF ECONOMIC POLICY AND BANKING STABILITY IN DEVELOPING COUNTRIES
Oblast: Ekonomija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 116 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>FINANCIAL INSTABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN EMERGING MARKETS:</strong></div> <div><strong>CONTROVERSIES AND CRITICAL ISSUES</strong></div>
Časopis LIMESplus
FINANCIAL INSTABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN EMERGING MARKETS:
CONTROVERSIES AND CRITICAL ISSUES
Oblast: Ekonomija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 240 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div></div> <div><strong>NACIONALIZACIJA, KONFISKACIJA, RESTITUCIJA</strong></div>
Časopis LIMESplus
NACIONALIZACIJA, KONFISKACIJA, RESTITUCIJA
Oblast: Istorija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 176 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <div><strong>ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI</strong></div>
Časopis LIMESplus
ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI
Oblast: Održivi razvoj
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 180 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus</strong> <strong>SVETSKA EKONOMSKA I DRUŠTVENA KRIZA</strong>
Časopis LIMESplus
SVETSKA EKONOMSKA I DRUŠTVENA KRIZA
Oblast: Ekonomija
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 256 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus STRANCI U BEOGRADU</strong>
Časopis LIMESplus
STRANCI U BEOGRADU
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Urednik: Nikola Samardžić
Format: 165x235 mm
Obim: 216 strana
Povez: broširan

<strong>Časopis LIMESplus </strong> <strong>IDENTITET BEOGRADA</strong>
Časopis LIMESplus
IDENTITET BEOGRADA
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 206 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis LIMES<em>plus </em>ENERGIJA ZA BEZBEDNOST I SUVERENOST </strong> <div><strong> </strong></div> <div><strong> </strong></div>
Časopis LIMESplus
ENERGIJA ZA BEZBEDNOST I SUVERENOST


Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 138 strana
Povez: broširan
ISBN 1820-0869
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus  VOJVODINA</strong>
Časopis LIMESplus
VOJVODINA
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 206 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus  IRAK, AMERIKA</strong>
Časopis LIMESplus
IRAK, AMERIKA
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus

Format: 165x235 mm
Obim: 184 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis LIMESplus  </strong><strong>BALKANSKA ALHEMIJA</strong>

Časopis LIMESplus
BALKANSKA ALHEMIJA
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 170 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus </strong><strong>DRŽAVA I MAFIJA </strong><strong> </strong>
Časopis LIMESplus
DRŽAVA I MAFIJA

Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 255 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus  TRŽIŠTE DUŠA</strong>
Časopis LIMESplus
TRŽIŠTE DUŠA
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus

Format: 165x235 mm
Obim: 291 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus  RUSIJA U IGRI</strong>
Časopis LIMESplus
RUSIJA U IGRI
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 239 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus  KOSOVO</strong>
Časopis LIMESplus
KOSOVO
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus
Format: 165x235 mm
Obim: 199 strana
Povez: broširan
<strong>Časopis </strong><strong>LIMESplus  KLIMA(KS) PLANETE</strong>
Časopis LIMESplus
KLIMA(KS) PLANETE
Oblast: Geopolitika
Edicija: Časopis LIMESplus

Format: 165x235 mm
Obim: 124 strana
Povez: broširan
Broj poseta: 18166190
© 2009 Hesperiaedu / design by Hesperiaedu
Izdavaci    Vrtovi vizije    Bussiness Excellence Show